Temporary Arrangement #1

Installation view, De Aanschouw, Rotterdam, March 2021